Privacy policy
Εδώ βρίσκεις τα πάντα

Όροι Χρήσης

Το diktioagelias.gr παρέχει στους χρήστες του υπηρεσίες μελών, κατόπιν αποδοχής των όρων χρήσης του δικτυακού τόπου και ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων τους. Μόλις ο επισκέπτης/χρήστης ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής που έχει ορίσει το diktioagelias.gr, θα παραλάβει επιβεβαίωση ενός προσωπικού κωδικού πρόσβασης και του ονόματος χρήστη που ο ίδιος θα έχει ορίσει.Τα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήστη και γενικότερα τον λογαριασμό τους. Τα μέλη συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα το diktioagelias.gr για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, τα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης.

Το diktioagelias.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα.

Εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης εγγραφεί στις υπηρεσίες του diktioagelias.gr συμφωνεί να: α) παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από το diktioagelias.gr στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του και β) διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.Το email, που απαιτείται να δώσει ο Χρήστης κατά την εγγραφή του, είναι απόρρητο και δε δίδεται σε κανέναν. Οι επισκέπτες/χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με την email διεύθυνση του χρήστη, χωρίς να τη γνωρίζουν. To diktioagelias.gr έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί την email διεύθυνση για ενημέρωση του Χρήστη για τις Υπηρεσίες του diktioagelias.gr .Ο επισκέπτης/χρήστης/μέλος αποδέχεται και συμφωνεί ότι το diktioagelias.gr δύναται να αποκαλύψει στοιχεία του περιεχομένου των Υπηρεσιών, εάν υποχρεωθεί από το νόμο, εφόσον κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο προκειμένου το diktioagelias.gr να συμμορφωθεί σε δικαστική εντολή, να εφαρμόσει τους παρόντες όρους, να αντιμετωπίσει αιτήματα τρίτων περί παραβίασης των δικαιωμάτων τους και να προστατέψει τα πάσης φύσεως δικαιώματά τους, τους Χρήστες και το κοινό.  1. Οι αγγελίες παραμένουν 40 ημέρες σε εμφάνιση. Αν θελήσετε ενωρίτερα να διαγράψετε αγγελία σας, κάνετε είσοδο στον λογαριασμό σας, και επιλέγετε διαγραφή.Αγγελίες - περιεχόμενο

Ο έλεγχος των αγγελιών γίνεται για την αποφυγή κειμένων με υβριστικό - προσβλητικό περιεχόμενο, εσφαλμένη επιλογή κατηγορίας, η διαφημιστικών μηνυμάτων. Κάποια μικρή διόρθωση μπορεί να γίνει εφ' όσον παρατηρηθεί.

Παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες για να δημοσιευτεί γρήγορα και σωστά η αγγελία σας.

Γράψτε το κείμενο με πεζά (μικρά) γράμματα με σωστά διαστήματα μεταξύ των λέξεων, για να μπορεί το σύστημα να τίς μετρήσει.

Το κείμενο πρέπει να περιέχει έως 200 λέξεις. Τα κενά και λέξεις με λιγότερα απο 3 γράμματα δεν υπολογίζονται.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ μην γράφετε τα κείμενα των αγγελιών με κεφαλαία γράμματα. Οι αγγελίες δεν θα δημοσιεύονται.

Μην γράφετε στο κείμενο της αγγελίας στοιχεία επικοινωνίας, τηλέφωνα, e-mail's, url's, διευθύνσεις.

Λόγοι διαγραφής αγγελιών πριν την δημοσίευση κατά τον έλεγχο ::

  1. Χρήση κεφαλαίων χαρακτήρων στο κείμενο.

  2. Κείμενο με λατινικούς χαρακτήρες (Greeklish).

  3. Λάθη σύνταξης και ορθογραφίας.

  4. Επανάληψη αγγελίας.

  5. Έλλειπής καθορισμός περιοχής (για Ακίνητα).

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το diktioagelias.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του diktioagelias.gr στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία. Τα περιεχόμενα του diktioagelias.gr παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, το diktioagelias.gr αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.Το diktioagelias.gr δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης το diktioagelias.gr δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών/μελών, δεν περιέχουν "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το diktioagelias.gr δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση το diktioagelias.gr.Δίκτυο Αγγελίας

Copyright © 2018 . Δίκτυο Αγγελίας.

Κατασκευή Ιστοσελίδων tcp.gr Project